Kategori: Information från styrelsen

Hyra av hall

Skärpt kontroll av medlemskap i Dogmanhallen och Zoo.se hallen. På förekommen anledning har styrelsen fattat beslut om att skärpa kontrollerna av aktiviteter och medlemskap i hallarna. Det innebär att stickprov kommer att göras och...

Kallelse?

Har du inte fått kallelse till årsmötet i UBHK? I så fall beror det på att vi inte har rätt e-postadress och det måste du själv ombesörja! Gå in på SBK/minprofil och kolla/ändra till rätt...