Agility: Gruppträning I loboohallen

Gemensam agilityträning i Loboohallen och Zoo.se hallen för medlemmar i Umeå BHK. Träningen delas in i olika grupper och tiderna alternerar mellan dessa. För mer information kring innehåll och anmälan för respektive grupp finns i Facebook-gruppen Agility i Loboohallen/Zoo.se hallen.


Riktlinjer:

  • En del träningar erbjuds med instruktör och en del utan instruktör. Vid gruppträningar utan instruktör finns utsedd ansvarig person. Denne låser upp lokalen och ansvarar för träningsupplägget. Alla som deltar under träningstillfället hjälps åt med träningen och att bygga/plocka undan hinder. Vid instruktörsledda träningar ansvarar instruktören för träningsupplägg och att ge feedback till deltagarna, deltagarna hjälps åt med fram och bortbyggnad av hinder.
  • Hunden ska ha fyllt 1år för att delta i träning, oavsett grupp.
  • Följande nivåer finns: nybörjare, klass 1 och klass 2-3. Ekipage hänvisas till att delta i en av dessa grupper och man inte byter grupp fram och tillbaka. Detta för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna erbjudas plats och för att ett ekipage inte ska ta plats i flera grupper.
  • Utöver ovanstående nivåer erbjuds också tematräningar och banträningar med feedback från instruktör.
  • En person kan anmäla sig själv med en hund och dessutom ett annat ekipage till samma träning (annan förare än sig själv med hund).
  • Fylls inte träningspasset kan anmälan göras av person som egentligen deltar i annan grupp. Detta tillåts från dagen innan träningstillfället. Då är det också tillåtet att anmäla fler än en hund till samma träning.
  • Kom ihåg att anmälan är bindande. Det innebär alltså att om du anmält dig och sedan får förhinder är du skyldig att betala för platsen, alternativt hitta en ersättare.

Anmälan:
Anmälan till respektive tillfälle sker via Facebook-gruppen Agility i Loboohallen/Zoo.se hallen. Ungefär en vecka innan träningstillfället läggs ett inlägg ut i Facebookgruppen med information och du anmäler dig genom en kommentar i inlägget. Det är först till kvarn som gäller och sedan skriver reserver upp sig. Anmälan är bindande.


Kostnad och antal platser:
Gruppträning i Loboohallen utan instruktör (klass 1/klass 2-3): 80 kr/tillfälle, max 6 deltagare inkl ansvarig
Gruppträning i Zoo-hallen utan instruktör (klass 1/klass 2-3): 100 kr/tillfälle, max 6 deltagare inkl ansvarig
Nybörjarträning med instruktör i Loboohallen: 100kr/tillfälle, max 8 deltagare
Tematräning (ex handling, slalom m.m.) i Loboohallen med instruktör: 110 kr/tillfälle, max 5 deltagare
Tematräning (ex handling, slalom m.m.) i Zoo-hallen med instruktör: 130 kr/tillfälle, max 5 deltagare


Du hittar aktuella datum och tider under kategorin ”Agility” och ”Träningsscheman”.

Vid frågor så kan du maila oss på: agility@ubhk.se