Agility: Gruppträning I loboohallen

Gemensam agilityträning i Loboohallen för medlemmar i Umeå BHK. Träningen delas in i olika grupper och tiderna alternerar mellan dessa. För mer information kring innehåll och anmälan för respektive grupp finns i Facebook-gruppen Agility i Loboohallen.


Riktlinjer:

  • Hunden ska ha fyllt 1år för att delta i träning, oavsett grupp.
  • Följande nivåer finns: nybörjare, klass 1, klass 2 och klass 3. Ekipage hänvisas till att delta i en av dessa grupper och man inte byter grupp fram och tillbaka. Detta för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna erbjudas plats och för att ett ekipage inte ska ta plats i flera grupper.
  • En person kan anmäla sig själv med flera hundar (max två hundar) till samma träning och dessutom ett annat ekipage till samma träning (annan förare än sig själv med hund).
  • Fylls inte träningspasset kan anmälan göras av person som egentligen deltar i annan grupp. Detta tillåts från dagen innan träningstillfället. 
  • Kom ihåg att anmälan är bindande. Det innebär alltså att om du anmält dig och sedan får förhinder är du skyldig att betala för platsen, alternativt hitta en ersättare.
  • Vid varje träningstillfälle finns utsedd ansvarig person. Denne låser upp lokalen och ansvarar för träningsupplägget. Alla som deltar under träningstillfället hjälps åt med träningen och att bygga/plocka undan hinder.

Anmälan:
Anmälan till respektive tillfälle sker via Facebook-gruppen Agility i Loboohallen. Ungefär en vecka innan träningstillfället läggs ett inlägg ut i facebookgruppen med information och du anmäler dig genom en kommentar i inägget. Till klass 1, 2 och 3 erbjuds 7 ekipage plats och till nybörjarträning erbjuds 8 ekipage plats. Det är först till kvarn som gäller och sedan skriver reserver upp sig. Anmälan är bindande.


Frågor? Kontakta oss genom att maila agility@ubhk.se, eller prata med någon ur agilitygruppen.


Träningstillfällen 2020-2021 – TRÄNINGARNA ÄR INSTÄLLDA TILLSVIDARE PGA COVID-19

Nybörjare (instruktörsledd träning):
Kostnad: 100kr/tillfälle

11/11 kl 20-22
25/11 kl 18-20
9/12 kl 20-22
13/1 kl 18-20
27/1 kl 20-22
10/2 kl 18-20
24/2 kl 20-22
10/3 kl 18-20
24/3 kl 20-22
7/4 kl 18-20
21/4 kl 20-22

Klass 1:
Kostnad: 60kr/tillfälle

11/11 kl 18-20 – bana agilityklass
25/11 kl 20-22 – kombinationer
9/12 kl 18-20 – bana hoppklass
13/1 kl 20-22 – kombinationer
27/1 kl 18-20 – bana agilityklass
10/2 kl 20-22 – kombinationer
24/2 kl 18-20 – bana hoppklass
10/3 kl 20-22 – kombinationer
24/3 kl 18-20 – bana agilityklass
7/4 kl 20-22 – kombinationer
21/4 kl 18-20 – bana hoppklass

Klass 2:
Kostnad: 60kr/tillfälle

4/11 kl 18-20 – bana agilityklass
18/11 kl 20-22 – kombinationer
2/12 kl 18-20 – bana hoppklass
16/12 kl 20-22 – kombinationer
20/1 kl 18-20 – bana agilityklass
3/2 kl 20-22 – kombinationer
17/2 kl 18-20 – bana hoppklass
3/3 kl 20-22 – kombinationer
17/3 kl 18-20 – bana agilityklass
31/3 kl 20-22 – kombinationer
14/4 kl 18-20 – bana hoppklass

Klass 3:
Kostnad: 60kr/tillfälle

4/11 kl 20-22 – bana agilityklass
18/11 kl 18-20 – bana agilityklass
2/12 kl 20-22 – bana hoppklass
16/12 kl 18-20 – bana hoppklass
20/1 kl 20-22 – bana agilityklass
3/2 kl 18-20 – bana agilityklass
17/2 kl 20-22 – bana hoppklass
3/3 kl 18-20 – bana hoppklass
17/3 kl 20-22 – bana agilityklass
31/3 kl 18-20 – bana agilityklass
14/4 kl 20-22 – bana hoppklass

Vid frågor så kan du maila oss på: agility@ubhk.se