BLI MEDLEM

Bli medlem:

För att bli medlem i (fyll i ert klubbnamn) klickar du på den här länken.
Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”
Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap – Bli medlem i vänstermenyn.

För att bli delbetalande medlem/familjemedlem skickar du in din medlemsansökan här.

Information om hur du ”skriver” ut ditt medlemskort har förändrats och kommer även framgent förbättras. I dagsläget gäller följande;

Kontroll av medlemskap vid tävling eller utbildning
I nya medlemssystemet, Membersite, finns inga medlemskort att använda för att visa upp medlemskap i Brukshundklubben inför tävlingar/prov.
Om du fortfarande har ett giltigt medlemskort från vårt förra medlemssystem kan du visa upp det.I vårt nya medlemssystem visar du upp ditt medlemskap genom att logga in på Membersite och sedan klicka på ”Medlemskap” och därefter ”Mina medlemskap”. Aktuella medlemskap har inget slutdatum inlagt, det har däremot de tidigare medlemskapen. Du kan även visa upp en betald faktura. De hittar man genom att logga in på Membersite och gå till vänstermenyn där man trycker på ”Mina fakturor”. Under ”Mina fakturor” syns klubb, start- och slutdatum för perioden som är betald.

Det går också bra att visa upp foto/skärmdump på sina medlemskap eller sina betalda fakturor.

Kostnader:
Helbetalande medlem: 570:-/år
Delbetalande medlem: 170:-/år
Om du redan är medlem i rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben eller annan lokal Brukshundklubb.
Familjemedlem (boende på samma adress): 170:-/år. Uppge huvudmedlemskapsnumret i anmälan.

För att försäkringen skall gälla om det händer något när ni går på kurs hos UBHK måste medlemsavgiften vara betald.  Detta gäller även för alla medföljande personer ur hundens familj. För att få lösa familjemedlemsskap krävs ett helbetalt medlemsskap i Umeå BHK eller delmedlemsskap och helbetalt medlemskap i annan SBK-klubb. En person betalar alltså ”fullt pris” 570:- och andra medföljande familjemedlemmar boende på samma adress betalar 170:-/person.


Som medlem i Umeå Brukshundklubb får du:

-Tidningen Brukshunden

-Tillgång att träna på klubbens marker och i klubbens inomhuslokaler. (kostnad tillkommer för träning i Loboohallen och Zoo.se-hallen)

-Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.

-Erbjudanden att delta på kurser, temakvällar och föreläsningar.

-Inbjudan till klubbfester och möten.

-Rätt att tävla.

-Möjlighet att tävla om titel och pris som klubbmästare i klubbens aktiva grenar.

-Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli ex.vis instruktör eller tävlingsledare.

-Olycksfallsförsäkring inom ramen för organiserad verksamhet.