Hyra av hall

Skärpt kontroll av medlemskap i Dogmanhallen och Zoo.se hallen.

På förekommen anledning har styrelsen fattat beslut om att skärpa kontrollerna av aktiviteter och medlemskap i hallarna. Det innebär att stickprov kommer att göras och man behöver därför kunna uppvisa medlemsbevis. Vidare kommer alla grupper som bedriver ”kamratträning” dvs 3 personer eller fler som regelbundet bokar gemensam träningstid, att behöva redovisa vilka som deltar på begäran av styrelsen eller hallansvarig. (Detta gäller inte öppna träningar som anordnas av VG – där finns redan tillräcklig koll.)

Styrelsen beklagar att detta blivit nödvändigt men hoppas att medlemmarna förstår hur viktigt det är att reglerna följs.

”Alla gruppträningar och kurser skall vara arrangerade av Umeå BHK.”

Kom ihåg att du som bokar hall är ansvarig för att bokningsreglerna följs och själv är närvarande! Privata studiecirklar är självklart inte tillåtna, likaså att man tar betalt för träningen. Detta gäller även klubbområdet på Ön.

Styrelsen

Du gillar kanske också...