Klubbområde och medlemsmöte

Information om nytt klubbområde: 

Flyttgruppen har jobbat på och arbetar just nu med ett förslag som varken innebär köp eller arrende, utan en förhyrning. Det är ett mycket intressant förslag som samtliga VG-representanter ställde sig bakom vid ett möte tisdag 28/5. Men den förhandling som pågår är i ett känsligt skede, därför kan ingen ytterligare information ges just nu, flyttgruppen behöver få arbetsro för att fortsätta förhandla. Vår förhoppning är att det går att presentera ett nytt klubbområde på medlemsmötet 26 juni.

Kallelse till medlemsmöte har skickats ut: 

Onsdag 26 juni kl 18.30 i Brännlandshallen. Agenda kommer en vecka före mötet, men vi vet redan nu att huvudfrågan kommer att vara nytt klubbområde.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Du gillar kanske också...