Freestyle

Freestyle är en sport där hund och förare gör olika trix och rörelser ihop till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut.

Heelwork to music (HTM)
I Heelwork to music gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program. I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.

Läs mer om freestyle på denna sidan.