Organisation

Så här ser vår organisation ut och så här fördelar sig våra inkomster och kostnader. Ungefär.