Mentalbeskrivning & test

Rasutvecklingssektorn:
Test och beskrivning anordnar i mån av möjlighet ett antal mentalbeskrivningar (MH) och mentaltest (MT/KORNING) under barmarkssäsongen. Vi utbildar också figuranter i mån av tid.

Vad är mentalbeskrivning hund, MH?
En mentalbeskrivning är precis vad det låter som, en beskrivning av hundens mentalitet baserat på hur hunden reagerar på olika arrangerade situationer. Det är inte ett test, och man blir inte godkänd eller icke godkänd. MH är öppet för alla skk-registrerade raser. Löptikar eller dräktiga tikar får EJ delta vid MH.

Vad är ett mentaltest, korning?
Mentaltestet är en del av korningen, den andra delen är en exteriörbeskrivning. På ett mentaltest bedöms hunden efter en poängskala där 300 poäng är godkänt och 600 poäng är max, hunden måste också vara skottfast för att bli godkänd. Mentaltest är öppet för raser som SBK har avelsansvar för och hunden ska vara mellan 18-48 månader.