Mentalbeskrivning & test

Rasutvecklingsgruppen (RUG):
Test och beskrivning anordnar i mån av möjlighet ett antal mentalbeskrivningar (MH) och mentaltest (MT/KORNING) under barmarkssäsongen. Vi utbildar också figuranter i mån av tid.

Vad är mentalbeskrivning hund, MH?
En mentalbeskrivning är precis vad det låter som, en beskrivning av hundens mentalitet baserat på hur hunden reagerar på olika arrangerade situationer. Det är inte ett test, och man blir inte godkänd eller icke godkänd. MH är öppet för alla skk-registrerade raser. Löptikar eller dräktiga tikar får EJ delta vid MH.

Vad är ett mentaltest, korning?
Mentaltestet är en del av korningen, den andra delen är en exteriörbeskrivning. På ett mentaltest bedöms hunden efter en poängskala där 300 poäng är godkänt och 600 poäng är max, hunden måste också vara skottfast för att bli godkänd. Mentaltest är öppet för raser som SBK har avelsansvar för och hunden ska vara mellan 18-48 månader.

Detta planeras för våren 2024:

M1, M2 och repetitionsutbildningen är kostnadsfri för medlemmar i UBHK och ortsgruppens medlemmar. Deltagare från övriga klubbar: 150 kr. Mat och fika ingår. Välkomna!

27/4
Mentalutbildning (M1)

Öppen för alla som vill lära sig mera om hundens mentalitet.
Ansvarig Peter Forsberg.
Anmälan Peter mail: hundkonsult01@yahoo.se
Frågor Peter tel: 090-125257
Tid och plats: 9-16 i Hörnefors, Sundelinsvägen 66, se karta HÄR 

Målet är att ge grundläggande kunskaper om hundars beteenden, mentalitetsbegrepp och olika testmetoder

-Hundens historia
-Mentalitetsbegrepp
-Beteendesystem
-Testformer

28/4
Repetitionsutbildning för figuranter. (Obligatorisk för återauktorisering)

Ansvarig Peter Forsberg och Christine Vacek.
Anmälan Peter mail: hundkonsult01@yahoo.se
Frågor Peter tel: 090-125257
Tid och plats: 9-16 i Hörnefors, se karta HÄR
Se litteraturförteckning längst ner

4-5/5
Figurantutbildning M2.

Ansvarig Peter Forsberg och Christine Vacek.
Anmälan Peter mail: hundkonsult01@yahoo.se
Frågor Peter tel: 090-125257
Tid och plats: 9-16 i Hörnefors, se karta HÄR
Se litteraturförteckning längst ner

26/5
MH

18/6
Uppfödar MH

Beskrivare Christine Vacek.

25/6
Kvälls MH

Beskrivare Peter Forsberg.

Kurslitteratur för M2 och Reptitionsutbildningen:
– Anvisningar MH
– Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning (Svenska Brukshundklubben)
– Oacceptabelt beteende (Svenska Kennelklubben)
– Hund i bil (Svenska Kennelklubben)
– Doping (Svenska Kennelklubben)
– Ordlista mentalitet (Svenska Kennelklubben)

Dokumenten finns att ladda ner från www.brukshundklubben.se eller
www.skk.se

Deltagaren ska ha läst igenom dokumenten före utbildningen. Ta gärna med egen utskriven kopia till kursen.