Policys & kärnvärden

UBHK har en väl utformad organisations och funktionsbeskrivning som finns att läsa här.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb
Samhörighet, behov och kompetens

Samhörighet
Som medlem i Umeå Brukshundklubb…
• visar jag empati och respekt för såväl hundar som människor
• respekterar jag människors lika värde och jämställdhet mellan könen
• är jag en del i de aktiviteter och verksamheter som klubben bedriver
• är jag positivt inställd till de verksamheter som bedrivs i UBHK och i SBK i stort
• arbetar jag för ett gemensamt positivt förhållningssätt mellan mig själv och andra
medlemmar

Behov
Som medlem i Umeå Brukshundklubb…
• är jag öppen och engagerad i medlemmars olika behov av hjälp och stöd
• är jag medveten om medlemmars behov av att bli sedda och lyssnade på
• är jag medveten och respekterar brukshundklubbens och medlemmars behov av
okränkbarhet

Kompetens
Som medlem i Umeå Brukshundklubb…
• tänker jag på att vara en god förebild för andra hundägare med en positiv inlärningsstil och
en god relation med min hund och med andra medlemmar
• delar jag med mig av de kunskaper jag förvärvat utan att vara påträngande
• agerar och tänker jag målstyrt i såväl föreningsarbetet som i träningssituationer
• är jag öppen för olika inlärningsmetoder som följer SBKs dressyrpolicy