Skotträning

Klubben har organiserad skotträning onsdagar 18.30-19.30 i maj-juni samt sept- till mitten av okt, samt fri skotträning med egen pistol eller klubbens pistol (enligt det sistnämnda måste man dock kontakta bruksgruppen för att få tillgång) på söndagar. Undantaget är söndagar med officiella arrangemang så som mentaltester, lydnadsprov, agilitytävlingar m.m.

Skotträningen är kostnadsfri för medlemmar. Gemensam platsliggning med skott onsdagar kl 18.30, övrig tid ägnas åt ev.budföringar. De som skall delta på platsliggning och ev. budföring anmäler sig vid ”stocken” på lydnadsplanen senast 18.30.