Problem i Brännlandshallen

Många har påtalat problem i Brännlandshallen, isbildningen vid dörrarna, särskild vid dörren till sökhallen har gjort det stundtals svårt att komma in – det är vårt ansvar att hålla rent framför dörrarna. Vidare läcker det in vatten framför trappan och det har påtalats mögeldoft längst in i sökhallen. Av den anledningen har styrelsen kontaktat hyresvärden med avsikt att få till en omförhandling av hyresavtalet. Eventuellt kan det bli aktuellt att säga upp avtalet. Brännlandsgruppen har haft ett tufft uppdrag på grund av alla problem, de är så viktiga för att vi ska kunna driva hallen, Brännlandsgruppen och övriga servicegrupper behöver känna stöd från oss medlemmar! Det gör vi bäst genom att:

  • Följa de regler som gäller både för Brännlandshallen och Dogmanhallen
  • Ta ansvar genom att påtala om man ser att någon inte förstått eller bryter mot reglerna.
  • I stället för att komma med klagomål till gruppen, lämna konstruktiva förslag.

Styrelsen

Du gillar kanske också...