Historia

Umeå Brukshundklubb är en av landets äldsta brukshundklubbar. Redan 1933 föddes tanken på att bilda en klubb, men det var först ett par år senare som pionjärerna kunde realisera sina planer.

Förebilden fanns i Norge där den första organisationen, Norsk Trekkhundklubb, bildades 1931. Tre år senare bildades Svenska Draghundklubben. Den organiserade draghundsporten var ung. Det som satte fart på utvecklingen var det militära behovet. I norska armén började man i slutet av 1920-talet att förse speciella skidlöpartrupper med hunddragen träning. När det svenska arméhundväsendet inrättades tog man upp draghundtjänsten som en särskild utbildningsgren. Så småningom associerades Svenska Draghundklubben med SKK som specialklubb. Svenska Röda Korset och Skidfrämjandet anslöt sig som stödjande medlemmar. Draghundklubben organiserades som en riksorganisation med en centralstyrelse i Stockholm och lokalavdelningar i olika delar av landet. Man arrangerade utbildningskurser, utfärder i fjälltrakterna och tävlingar, även SM.

Den mest livaktiga av draghundklubbarna var Umeå Draghundklubb som bildades 1935. Det var en höstdag 1935 som några intresserade hundägare i Umeå samlades för att diskutera bildandet av en hundklubb. Vid mötet bestämdes att klubben skulle heta Umeå Draghundklubb.

Det första stora beslutet som fattades var uppförandet av en klubbstuga. Först skulle man hitta en lämplig plats och fastnade för Lidberget. Kontakt togs med Ersmarks byamän som ägde marken. Den nybildade klubben fick arrendera marken i 50 år. Så kunde då uppförandet av den för alla umebor så välkända Lidbergsstugan börja. Lidbergsstugan fick sitt namn 1946 och skulle komma att bli ett av umebornas käraste utflyktsmål.

Klubbstugan var snart färdig att tas i bruk och var öppen för servering under vintermånaderna, för att på så sätt bidraga till klubbens ekonomi. Skidspår lades upp till stugan. Allt skulle tas upp med pulka, det var ett väglöst land, och det var ett kolossalt slit. Men medlemmarna var lojala och ställde villigt upp. Stugan blev under åren otroligt populär och det var med vemod som man såg stugan försvinna när försvaret inlöste marken.

Den nystartade klubben var en draghundklubb, men redan tidigt insåg man värdet av hundägarutbildning. Den första dressyrkursen hölls i februari 1939 och den lokal som klubben använde för sina kurser var K4:as ridhus. Platsen för sommarkurserna var fram till 60-talet förlagd till Hedlundadungen där det fanns en hundgård och dressyrplaner. Därefter flyttades kurserna till I 20:s skjutbana. Dessa kurser var mycket uppskattade av hundägarna och blev allt populärare.

Umeå Brukshundklubb är numer belägen på Ön där det finns klubbstuga, agilityplan, och 3 stycken appellplaner. Vi är en stor klubb med bred verksamhet av traditionellt SBK-snitt. Med drygt 800 medlemmar är Umeå BHK den i särklass största klubben i Övre Norrlandsdistriktet.

Tänk om pionjärerna hade anat detta vid den första trevande, men framsynta tanken på en hundklubb i Umeå!