Tjänstehund

Patrullhund

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvars-organisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, samt hund-ekipage till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Intresserade medlemmar utbildar här sina privata hundar till Räddningshundar eller Försvarsmakts-hundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända hundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring. Efter avlagt slutprov för Räddingshundar, kan hundekipaget inriktas mot internationell tjänst eller mot andra samverkansparter som Polisen och Sjöräddningen. Verksamheterna är av mycket stor betydelse för total-försvaret och krisberedskapen i samhället och har blivit populär inom Svenska Bruks-hundklubben.

Tävlingsverksamhet

Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Officiella bruksprov i bevakning arrangeras löpande på olika platser i Sverige.Varje år arrangeras Distriktsmästerskap och Försvarsmaktsmästerskap för Försvarsmaktshundar samt Svenskt Mästerskap för Räddningshundar. Både nationella och internationella IPO-R prov arrangeras kontinuerligt inom räddningshundsverksamheten och även ett årligt Världsmästerskap.

Är du intresserad av Försvarsmaktshund? Kontakta Anders Burstedt, 070-628 80 13.