Styrelse

Styrelsen 2022:
Mail till hela styrelsen: styrelsen@ubhk.se.

Ola Engman – Ordförande
Yvonne Gunnarsson – Vice ordf
Margit Håkansson – Sekreterare
Susanne Granberg – Kassör
Lena Viklund – Ledamot 1
Pether Eriksson – Ledamot 2
Emma Rezai – Ledamot 3
Anna Snäll-Suppleant

Peder Nimrodsson-Ordinarie revisor1
Owe Jonsson-Ordinarie revisor2
Björn Bjuggren-Revisorsuppleant
Jeanette Eriksson-Revisorsuppleant

Verksamhetsgrupper:
Verksamhetsgrupper är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter. Övergripande gäller Lokalklubbsstadgan, § 3.1 sektor m fl tillämpliga paragrafer. Umeå Brukshundklubbs organisations- och funktionsbeskrivning kan du hitta HÄR.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb:
Verksamhetsgruppen:
– Representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
– Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
– Ger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

Vill du veta mer om vad respektive verksamhetsgrupp ansvarar för kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn.