Styrelse

Styrelsen 2021:
Mail till hela styrelsen: styrelsen@ubhk.se.

Ola Engman – Ordförande
Yvonne Gunnarsson – Vice ordf
Camilla Hjärpe – Sekreterare
Karin Nylander – Kassör
Mathilda Lundkvist- Ledamot1
Pether Eriksson – Ledamot2
Emma Rezai – Suppleant3
Maria Boström- Suppleant1
Anna Snäll-Suppleant2

Peder Nimrodsson-Ordinarie revisor1
Owe Jonsson-Ordinarie revisor2
Björn Bjuggren-Revisorsuppleant
Jeanette Eriksson-Revisorsuppleant

Verksamhetsgrupper:
Verksamhetsgrupper är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter. Övergripande gäller Lokalklubbsstadgan, § 3.1 sektor m fl tillämpliga paragrafer. Umeå Brukshundklubbs organisations- och funktionsbeskrivning kan du hitta HÄR.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb:
Verksamhetsgruppen:
– Representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
– Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
– Ger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

Vill du veta mer om vad respektive verksamhetsgrupp ansvarar för kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn.