Styrelse

Styrelsen 2024:
Mail till hela styrelsen: styrelsen@ubhk.se.

Fr v. : ledamot: Marlene Hörnlund-Gunnarsson, Suppleant: Marie Krigh, Ledamot: Marie Berggren

På knä: suppleant: Emelie Lönnebrink

Bredvid Marie, ordförande: Torgny Näslund
Framför Torgny, sekreterare: Margit Håkansson
Längst till höger, kassör: Magnus Palmeström

Saknas på bild gör Lena Wiklund, ledamot och Amanda Brynjarsdottir, Vice ordförande

Torgny Näslund - Ordförande              Om Torgny
Amanda Brynjarsdottir - Vice ordf        Om Amanda
Margit Håkansson - Sekreterare            Om Margit
Magnus Palmeström - Kassör                Om Magnus
Lena Viklund - Ledamot                    Om Lena
Marlene Hörnlund-Gunnarsson - Ledamot   Om Marlene
Marie Berggren - Ledamot         Om Marie
Emelie Lönnebrink - Suppleant       Om Emelie
Marie Krigh - Suppleant          Om Marie

Peder Nimrodsson-Ordinarie revisor
Owe Jonsson-Ordinarie revisor
Björn Bjuggren-Revisorsuppleant
Jeanette Eriksson-Revisorsuppleant

Verksamhetsgrupper:
Verksamhetsgrupper är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter. Övergripande gäller Lokalklubbsstadgan, § 3.1 sektor m fl tillämpliga paragrafer. Umeå Brukshundklubbs organisations- och funktionsbeskrivning kan du hitta HÄR.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb:
Verksamhetsgruppen:
– Representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
– Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
– Ger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

Vill du veta mer om vad respektive verksamhetsgrupp ansvarar för kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn.