Styrelse

Styrelsen 2020:
Mail till hela styrelsen: styrelsen@ubhk.se.

Ordförande: Ola Engman
Maria Juslin – Vice ordf
Mathilda Lundqvist- Sekreterare
Karin Nylander – Kassör
Jennifer Blomberg – Ledamot
Yvonne Gunnarsson – Suppleant
Pether Eriksson – Suppleant

Verksamhetsgrupper:
Verksamhetsgrupper är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter. Övergripande gäller Lokalklubbsstadgan, § 3.1 sektor m fl tillämpliga paragrafer. Umeå Brukshundklubbs organisations- och funktionsbeskrivning kan du hitta HÄR.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb:
Verksamhetsgruppen:
– Representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
– Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
– Ger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

Vill du veta mer om vad respektive verksamhetsgrupp ansvarar för kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn.