Styrelse

Styrelsen 2023:
Mail till hela styrelsen: styrelsen@ubhk.se.


Överst fr vä: Anders Högdal, Kicki Johansson, Susanne Granberg, Torgny Näslund, Maria Juslin, Lena Wiklund, Margit Håkansson, Marie Berggren. Infälld: Emelie Lönnebrink

Torgny Näslund - Ordförande              Om Torgny
Maria Juslin - Vice ordf                  Om Maria
Margit Håkansson - Sekreterare            Om Margit
Susanne Granberg - Kassör                Om Susanne
Lena Viklund - Ledamot                    Om Lena
Kicki Johansson - Ledamot         Om Kicki
Marie Berggren - Ledamot         Om Marie
Anders Högdal - Suppleant         Om Anders
Emelie Lönnebrink - Suppleant       Om Emelie

Peder Nimrodsson-Ordinarie revisor
Owe Jonsson-Ordinarie revisor
Björn Bjuggren-Revisorsuppleant
Jeanette Eriksson-Revisorsuppleant

Verksamhetsgrupper:
Verksamhetsgrupper är klubbstyrelsens organ för olika verksamheter. Övergripande gäller Lokalklubbsstadgan, § 3.1 sektor m fl tillämpliga paragrafer. Umeå Brukshundklubbs organisations- och funktionsbeskrivning kan du hitta HÄR.

Kärnvärden i Umeå Brukshundklubb:
Verksamhetsgruppen:
– Representerar styrelsen inom sitt verksamhetsområde.
– Svarar för sin verksamhet utifrån godkänd verksamhetsplan och budget.
– Ger lägesrapporterar fortlöpande till styrelsen via mötesanteckningar.

Vill du veta mer om vad respektive verksamhetsgrupp ansvarar för kan du läsa mer under respektive rubrik i menyn.