Samarbetet med Studiefrämjandet


Klicka på bilden för att rapportera in din aktivitet.

Samarbetet med Studiefrämjandet:
Umeå Brukshundklubb samarbetar sedan många år tillbaka med Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är klubbens studieförbund och finns till för er i föreningen.

Oftast ger vi praktiskt stöd i form av lokal, utrustning och studiematerial. Vi kan också ge pedagogiskt stöd och vara ett bollplank till dig som ledare – eller till hela gruppen. Stöttning ges också i form av olika utbildningar såväl som att vi årligen gör vissa kostnadsersättningar till föreningen.

För att avlasta klubben sköter vi även fakturering av deltagaravgifter, delar av föreningens administration, hemsidan m.m.

Kontaktperson på Studiefrämjandet: Jennifer Blomberg, jennifer.blomberg@studieframjandet.se, 070-226 33 19


RAPPORTERA VERKSAMHET

Ingen av SBK:s utbildningar är obligatoriska för att vara ledare vid folkbildningsverksamhet. Däremot har Studiefrämjandet ledarutvecklingsutbildningar. Är du ny ledare inom Studiefrämjandet? Klicka här och anmäl dig till ledarutveckling L1 steg A & B. Ledarutvecklingen är kostnadsfri att delta vid, och genomförs under två kvällar, kl. 17-21.30 inkl. middag.

  1. All verksamhet planeras i förväg & genomförs i samarbete med Studiefrämjandet, genom att fylla i formuläret här.
  2. Är det däremot en kurs med deltagaravgift, som ska läggas upp och marknadsföras på hemsidan? Då är det istället detta formulär som ska skickas in.

Följande krav ska uppfyllas:

  • Minst 3 deltagare
  • Minst 1 träff på 45 minuter
  • Verksamheten har ett lärande moment. Exempelvis en gruppträning i allmänlydnad, en kurs eller en föreläsning

Exempel på vad som INTE ska rapporteras:

  • Utställningar eller tävlingar
  • Städdagar, styrelsemöten, medlemsmöten
  • Aktiviteter med färre än 3 deltagare
  • Aktiviteter med barn under 6 år

Såhär går rapporteringen till:

Steg 1: Fyll i och skicka in formuläret här.

Steg 2: Inom 72 timmar har Studiefrämjandet kontaktat dig & skickat en närvarolista för aktiviteten. Den kan du fylla i via det digitala rapporteringssystemet E-listan. Har du inget konto där sedan tidigare så skapas det automatiskt när Studiefrämjandet registrerar aktiviteten, och du får då inloggningsinformation via mail.

Steg 3: Fyll i närvaron löpande och direkt när aktiviteten är färdig signerar du och skickar in den digitala E-listan. Utvärdera även hur aktiviteten har gått.

Steg 4: Studiefrämjandet slutredovisar aktiviteten.

Steg 5: KLART!

Är du osäker på om din aktivitet kan rapporteras eller har andra frågor? Kontakta Studiefrämjandet via mail här.


LEDARUTVECKLING VIA STUDIEFRÄMJANDET:

Hos Studiefrämjandet kan du utveckla ditt ledarskap! Vår kostnadsfria ledarutveckling är mycket uppskattad och har varje år flera hundra deltagare. Varje steg består av nio studietimmar (45 minuter/st). Ledarutveckling L1 steg A & B som är vår vanligaste utbildning fokuserar på din roll som ledare. Du lär dig om hur grupper fungerar och får kunskap i folkbildningens pedagogik och metoder. Vi pratar också om Studiefrämjandets idé och organisation – och på vilket sätt vi ger stöd till studiecirklar. Ledarutvecklingen genomförs flera gånger per år i Umeå med omnejd.

Anmäl intresse för att gå ledarutvecklingsutbildningen via mail till Studiefrämjandet här.


OM FOLKBILDNING & OLIKA SORTERS FOLKBILDNING:

Mer utförlig information finns på www.studieframjandet.se.

Annan folkbildningsverksamhet:
Annan folkbildningsverksamhet är som en studiecirkel, fast med vidare ramar. Deltagarna kan vara under 13 år och ni behöver inte ses så ofta. En annan folkbildningsverksamhet kan vara så lite som en träff, på minst 45 minuter, och med minst 3 deltagare närvarande. Det gör att det mesta som inte faller inom ramen för att vara en studiecirkel, blir just annan folkbildningsverksamhet.

Studiecirkel:
Många föreningar har studiecirklar som en del av sin verksamhet. Cirklarna kan rikta sig till medlemmar eller till allmänheten. Just att ha studiecirklar har visat sig att vara ett bra sätt att bjuda in nya till föreningen, och ofta är det aktiva föreningsmedlemmar som är cirkelledare. Ledaren behöver inte vara utbildad instruktör, men Studiefrämjandet erbjuder ledarutvecklingskurser gratis. Mer information finns här.

Vad är en studiecirkel:
En studiecirkel är en liten grupp som lär sig tillsammans. Det är ett fritt lärande. Ni i gruppen bestämmer gemensamt vad och hur ni vill lära er. Därför finns olika slags studiecirklar.

För att räknas som studiecirkel finns vissa regler:
– En studiecirkel har minst 3 och max 20 deltagare.
– Deltagarna är 13 år eller äldre.
– Ni ska träffas minst tre gånger, och totalt minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter).
– Studiecirkeln ska ha en dokumenterad plan för genomförandet och för det studiematerial som används.
– Det ska finnas en ledare som Studiefrämjandet godkänt.

Kulturarrangemang:
Vissa kopplar sina studiecirklar till att planera arrangemang eller event, kanske för att visa upp vad de lärt sig i cirkeln. Den vanligaste formen av ett kulturarrangemang är en föreläsning eller workshop.