Protokoll

Här kommer klubbens protokoll finnas! De läggs ut allteftersom de blir digitaliserade.
(De undertecknade originalen finns hos sekreteraren.)

Styrelsemöte Medlemsmöte Årsmöte  Anteckning

 

 2023-12-03

 2023-11-27

extra 2023-11-12 samt Uppdragsbeskrivning

VG möte 20231113

  extra 231030

2023-10-02

extra 2023-09-06

2023-08-30

2023-06-12

 2023-05-23

2023-05-08

2023-05-01

2023-03-27

2023-03-06

Konstituerande 2023-02-26

Årsmötesprotokoll 2023-02-26

Årsmöteshandlingar 230226

2023-02-08

2023-01-09

2022-12-15

 2022-11-23

2022-11-17

2022-10-20

2022-09-15

2022-08-17

2022-07-21

2022-06-29