Agility

Vad är agility?

Agility, som betyder smidighet, är en rolig och fartfylld hundsport som kräver precision och samarbete mellan förare och hund. Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel ta sig runt en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talet introducerades den i Sverige och sedan 1987 är det en officiell hundsport med bl.a. Svenska Mästerskap och championat.

I agility kan man tävla såväl individuellt som i lag (fyra ekipage i samma storleksklass) och i både hoppklass (utan balanshinder) och agilityklass (med balanshinder).
Tävlingarna är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder och beroende på hundens mankhöjd tävlar man i storleksklassen extra small, small, medium, large eller extra large. Precis som i andra tävlingsgrenar börjar man i klass 1 och kan sedan, utifrån erhållna meriter/nollade lopp ”klättra” upp till klass 3. I klass 3 kan man tävla om cert och championat samt kvalificera sig till Svenska Mästerskapet genom att samla SM-pinnar.

Agility är en rolig och publikfriande hundsport som passar de allra flesta hundar och förare även om inte alla har samma förutsättningar att nå långt på tävling. Oavsett om man har för avsikt att tävla eller inte är agility utmärkt träning för att öka hundens (och förarens) kondition, smidighet och självförtroende och stärka samarbetet mellan hund och förare. Kurser i agility anordnas vid de flesta av landets brukshundklubbar. För att gå kurs bör hunden ha god grundlydnad och vara minst ett år gammal.


Agility på UBHK

Umeå Brukshundsklubb har en aktiv agilityverksamhet, med många ekipage som tränar och tävlar. Vi bedriver kurser på alla nivåer. Under barmarkssäsongen erbjuds möjlighet att träna på två kompletta agilitybanor på klubbområdet. Den ena banan är inhägnad. Det är fritt fram för klubbens alla medlemmar att träna på banorna, så länge de inte är bokade för kursverksamhet. Det är endast den inhägnade banan som går att boka och i klubbens kalender på hemsidan kan man se när den är bokad.

Under vinterhalvåret finns möjlighet att träna agility i klubbens inomhuslokaler Loboohallen och Zoo.se hallen. Förutom kursverksamhet drivs gemensam träning i hallarna. Som medlem har du även möjlighet att boka egna tider för att träna.

På klubbområdet finns vintertid några hopphinder och ett slalom ute. Dessa hänger på staketet runt agilitybanan (för att de inte ska frysa fast i marken). Vill du träna, lyft ner hindren men kom ihåg att hänga upp dem igen efter avslutad träning.


Hinder

Påminn varandra om att hindren är våra gemensamma! Vi tar alla ansvar för att vara försiktiga med dem när vi tränar. Om olyckan är framme och något går sönder eller om man upptäcker att något är på väg att gå sönder, så meddelar vi detta snarast till agilitygruppen. På detta sätt kan vi snabbt laga/fixa ett hinder innan någon hund skadar sig på det eller det blir så mycket förstört att det inte går att laga längre.

Vid upptäckt av trasiga agilityhinder meddela:
Karro, 076-8119877


Agilitygruppen:

Agilitygruppens huvudsakliga uppgifter är att anordna agilitykurser på olika nivå (grund-, fortsättnings- och tävlingsförberedande samt kurser för redan aktiva tävlingsekipage), anordna inofficiella och officiella tävlingar samt verka för att utbilda nya instruktörer och tävlingsledare. Agilitygruppen ordnar även föreläsningar samt medverkar ibland vid uppvisningar. Årligen ordnar vi hinderfixardagar då klubbens agilityutövare hjälps åt att laga, måla och fräscha upp hinderparken.

Agilitygruppen består av:

Karolina Eliasson (sammankallande)
Elina Sjölander
Anette Ekman
Anna Sundberg

Under agilitygruppen finns en separat grupp som har i uppgift att anordna officiella tävlingar. Den gruppen består av:

Elina Sjölander
Linda Kangas
Jennifer Arnqvist
Hanna Isaksson
Denise Hemphälä


Agilitygruppen finns här på Facebook.

Har du frågor till agilitygruppen? Skicka ett mejl till agility@ubhk.se 

Har du frågor till tävlingsarrangörsgruppen? Skicka ett mejl till agilityanmalan@ubhk.se