Utställning

Svenska Brukshundklubbens utställningar för brukshundraser är verktyg för att säkerställa hundarnas utseende i avelsarbetet. Följande information är från SBK, och finns även att läsa på deras hemsida.

Friska & funktionsdugliga hundar

En av Svenska Brukshundklubbens uppgifter är att tillhandahålla mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. Det innebär bland annat att de brukshundraser som vi har avelsansvar för ska vara byggda både för att arbeta och vara rastypiska.

Rasstandarden styr För att säkerställa rasernas exteriör arrangeras hundutställningar och exteriörbeskrivningar. Här bedöms raserna utifrån den rasstandard som finns för varje ras. Standarden bestäms av respektive ras hemland och fastställs av FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Utställningar i hela landet Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar arrangerar varje år omkring 100 officiella utställningar för brukshundraserna runt om i hela landet. Dessutom arrangeras ett stort antal inofficiella utställningar där även hundar av andra raser deltar. De inofficiella utställningarna kan fungera som bra träningsevenemang för både hund och ägare.


Umeå Brukshundklubb har för närvarande ingen aktiv verksamhetsgrupp inom utställning.Vill du engagera dig? Kontakta oss.