Nose Work: Gruppträning

Gruppträning: Nose Work

Inför varje träningstillfälle kommer de som är ansvariga för respektive tillfälle att lägga ut ett ”anmälningsinlägg” i facebook-gruppen Nose Work Umeå BHK. I detta inlägg finns en kort beskrivning av tema för träningstillfället, ev. till vilken nivå träningen riktar sig samt vilka dofter som förekommer.

Förkunskapskrav?
Hunden ska kunna hitta de dofter som anges för träningstillfället (du behöver inte ha gjort doftprov).

Anmälan?
Föranmälan krävs och görs i det inlägg som läggs ut i Facebook-gruppen Nose Work Umeå BHK. Inlägget för anmälan läggs ut onsdagen innan respektive träningstillfälle. Anmälan är bindande!

Kostnad: 50 kr/tillfälle.

Det är ingen som är instruktör under kvällarna. De som är ansvariga har planerat övningar som alla som deltar sedan hjälps åt med. Är du intresserad av att hjälpa till som ansvarig för ett tillfälle skicka ett mejl till nosework@ubhk.se. Två stycken blir ansvarig för respektive tillfälle, så ingen behöver ansvara för kvällen helt själv. Det kommer alltid finnas en person med som har erfarenhet av att planera sedan tidigare som kan stötta vid funderingar.


Du hittar aktuella tider och scheman under kategorin ”Träningsscheman” och ”Nose Work”.

Vid frågor så kan du maila oss på: nosework@ubhk.se