Nose Work: Gruppträning

Gruppträning: Nose Work

Inför varje träningstillfälle kommer de som är ansvariga för respektive tillfälle att lägga ut ett ”anmälningsinlägg” i facebook-gruppen Nose Work Umeå BHK. I detta inlägg finns en kort beskrivning av tema för träningstillfället och vilken nivå träningen riktar sig samt vilka dofter som förekommer.

Nivåindelning:

Nybörjare: Denna nivå riktar sig till nybörjare och de som kommit en bit på väg men ännu inte börjat tävla. Ekipaget SKA kunna hitta doften eukalyptus, men det är inget krav på doftprov.

Tävlings-nivå 1: Denna nivå är för ekipage som har godkänt doftprov i eukalyptus och tränar/tävlar på klass 1 nivå.

Tävlings-nivå 2: Denna nivå är för ekipage som har godkänt doftprov i eukalyptus och lagerblad och tränar/tävlar på klass 2 eller klass 3 nivå

Anmälan?
Föranmälan krävs och görs i det inlägg som läggs ut i Facebook-gruppen Nose Work Umeå BHK. Inlägget för anmälan läggs ut 5 dagar innan respektive träningstillfälle. Anmälan är bindande!

Det är ingen som är instruktör under kvällarna. De som är ansvariga har planerat övningar som alla som deltar sedan hjälps åt med. Är du intresserad av att hjälpa till som ansvarig för ett tillfälle skicka ett mejl till nosework@ubhk.se. Två stycken blir ansvarig för respektive tillfälle, så ingen behöver ansvara för kvällen helt själv.


Du hittar aktuella tider och scheman under kategorin ”Träningsscheman” och ”Nose Work”.

Vid frågor så kan du maila oss på: nosework@ubhk.se