UMEÅ BRUKSHUNDKLUBB NYHETER

KLUBBKLÄDER

KLUBBKLÄDER I samarbete med vår nya sponsor DOGMAN kan vi nu beställa klubbkläder från Arrak Outdoor . Vi får rabatt ju fler plagg som beställs vid samma tillfälle, 5 plagg 15%, 10 plagg 20%,...

Årsmöteshandlingarna…

…för 2024-02-25 finns nu under ”Om oss” och ”Protokoll”. Där finns även motionen från Arbetsgruppen för nytt klubbområde. (Handlingarna kommer även mailas ut till alla medlemmar.) Väl mött den 25:e!

Klubbkläderna

Uppdaterad info om klubbkläder enligt styrelseprotokollet: På grund av praktiska skäl och för att få hållbara tryck behöver placering av loggor begränsas ytterligare. UBHK-logga begränsas till enbart rygg. Kläderna ska också ha en Dogman-logga,...

Loboohallen byter namn!

UBHK har tecknat ett sponsoravtal med Dogman som gäller från 1 februari 2024. Dogman får rätten att sätta upp utomhusskylt på träningshallen Teg, mot en årlig avgift. Hallen ska benämnas Dogmanhallen och Dogman har rätt...

Listorna klara!

Listorna är sammanställda och utskickade till respektive sträck-chef. Några har fått byta lördag mot söndag. En lucka har precis uppstått för torsdagen också – en halvdag. Och en heldag söndag. Om ni vill vara...

Information om nytt klubbområde

Ett nytt möte har hållits med flyttgruppen, delar av styrelsen och MEX, Umeå kommun den 10 januari 2024. Flyttgruppen har kommit i gång på ett föredömligt sätt och kunde presentera för MEX ett antal...