Championat & utmärkelser

Tävlar du för Umeå BHK och har du och hunden erövrat championtitel/motsvarande merit i någon av de grenar som Umeå BHK har i sin verksamhet? Då förtjänar ni en plats på champion/meritväggen i klubbstugan.

Skicka ett mail till Carin Nylander Nygren. Skriv vad din hund heter i stamtavlan, ditt namn och vilken/vilka titlar din hund har erövrat.

Meddela även om din hund har andra officiella titlar/meriter (tex LP, GK vallhund m.m.). Bifoga även kopia/bild på de 3 resultaten som avses för championatet/meriten där det tydligt framgår hundens namn, datum, placering och vilken klubb du tävlar för. Bifoga också ett kort på dig och din hund.