Beachflaggor


Nu har klubben köpt in två snygga beachflaggor enligt önskemål. De har
jordskruv och ska användas utomhus, för inomhusbruk ska våra roll-ups
användas. Det är fritt fram att använda beachflaggorna och de förvaras i
klubbstugan direkt till vänster i lilla kurslokalen, men de behöver bokas på vanligt sätt via bokastuga@ubhk.se

Om UBHK anordnar tävling på hemmaplan och behöver flaggorna har klubben företräde, vi kommer att utvärdera användningen och om behov finns kan ytterligare flaggor köpas in inför nästa säsong.

Styrelsen

Du gillar kanske också...