Kategori: Protokoll

Protokoll: Styrelsemöte 2020-01-16

Tid: Torsdag den 16 januari 2020, kl. 18.30 Plats: Klossen, Ålidhem, Umeå §1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. §2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor. §3. Val av justerare...

Protokoll från medlemsmöte 2019-12-11

Tid: Onsdag den 11 december 2019, kl. 18.30 Plats: Klossen, Ålidhem, Umeå §1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Pether Erikson. §2. Information från styrelsen Tf kassören informerade om att fakturor...