Protokoll från medlemsmöte 2019-12-11

Tid: Onsdag den 11 december 2019, kl. 18.30
Plats: Klossen, Ålidhem, Umeå

§1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Till justeringsman valdes Pether Erikson.

§2. Information från styrelsen
Tf kassören informerade om att fakturor INTE ska lämnas i facken i Klubbstugan eller Loboohallen, utan skickas direkt till henne på adress Västergatan 5a, 903 21 Umeå, eller lämnas personligen.

§3. Information från flyttgruppen
Väntar fortfarande på besked från lokaliseringsgruppen på Umeå Kommun.

§4. Information från valberedningen
Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer till Styrelsen.

§5. Hemsidan, frågor/idéer/feedback
Synpunkter, önskemål beträffande hemsidan kan mailas till Jennifer.

§6. Övriga frågor
Bruksgruppen behöver intresserade personer till sin grupp. En notis läggs upp på Hemsidan och på Facebook.

§7. Mötets avslutande
Orförande förklarade mötet avslutat.

Efter mötet följde fika, julfirande & utdelning av utmärkelser.

Du gillar kanske också...