Information om hur du kan hämta ditt medlemskort på SBK!

Följande INFORMATION fr Svenska Brukshundklubben den 13:e september 2022.
”Nu ligger Mina sidor med medlemskort aktivt på brukshundklubbens hemsida.
Vi har kopplat ihop klubbwebben och medlemssystemet så att alla medlemmar kommer åt att se information kring sina medlemskap genom att logga in via www.brukshundklubben.se. På sidan Mitt medlemskap finns ditt/dina giltiga medlemskort.
Medlemskorten visar namn, medlemsnummer, klubb och medlemsperiod. Laddar du ner ditt/dina medlemskort finns en QR-kod som kan skannas av behörig person för att verifiera medlemskapet om det är t ex i brytpunkt mellan slut och start för nästa period. För att visa att du är medlem visar du ditt/dina medlemskort på antingen mobil, dator eller en utskriven kopia av medlemskortet/en med QR-koden.
Finns det text (röd) om inaktiverat medlemskap på sidan ”Mitt medlemskap” betyder det att ett eller flera medlemskap är obetalda, medlemskort visas inte för obetalda medlemskap. Du ser bara dina medlemskort om du betalat förbundsavgift för innevarande period (undantaget familjemedlemmar och SHU medlemmar som inte betalar förbundsavgift). Du kan se dina fakturor via ”Mina fakturor” där det tydligt framgår med rött om det finns något obetalt medlemskap, vilket medlemskap som är obetalt samt en länk till Membersite för att betala via Swish/kort.
Du loggar in genom att klicka på länken ”Mina sidor” i menyn på hemsidan med samma mail + lösenord eller BankID som du använder mot Membersite.
Vänliga hälsningar
Svenska Brukshundklubben
brukshundklubben.se
Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och dokumentation.”

Du gillar kanske också...