Vårprovet 2023

Här kommer är informationen gällande Vårprovet 2023. OBSERVERA att informationen kan komma att förändras så håll gärna koll på denna sida till in i det sista.

Lördag Spår elit
Upprop 8.00 Coop Forum, Ersboda
Domare: Peter Lindström och Pether Eriksson
T-led Spår: Liselott Gustavsson eller Marie Berggren
T-led Lydnad: Liselott Gustavsson
Kontaktperson: Liselott Gustavsson 070-274 00 65

Preliminär ordning:
1. Spår
2. Lydnad
3. Uppletande
4. Plats

Lördag Spår appell
Upprop kl 8.00 på Ön
Ansvarig tävlingsledare skog, budf och lydnad: Åsa Björnström och Torgny Näslund
Kontaktperson: Åsa B 070-620 58 47
Domare: Carina Lindström och Eva-Stina Andersson

Preliminär ordning:
1. Budföring
2. Lydnad
3. Plats
4. Spår

Söndag Sök hkl, ekl
Upprop 8.00 Norra infarten till Hörnefors (efter du svängt in där direkt till vänster)
Ansvarig t-ledare sök: Anna
Ansvarig t-ledare lydnad: Susanne Högdal
Kontaktperson: Anna Lövgren 070- 310 32 14
Domare: Jenny Marklund och Lena Nordström

Preliminär ordning:

1. Sök
2. Uppletande
3. Lydnad
4. Plats

Söndag Spår lägre klass
Upprop 8.00 Sävar rastplats
Ansvarig t-ledare spår: Kicki Bäckström
Ansvarig t-ledare lydnad: Susanne Högdal
Budföring: Maria Juslin och Ylva Varmin
Kontaktperson: Kicki Bäckström 070-252 59 97
Domare: Lena Wiklund och Liselott Gustavsson

Preliminär ordning
1. Spår
2. Lydnad
3. Budföring för lägre
4. Plats