Ny arbetsgrupp är tillsatt!

”Arbetsgrupp för nytt klubbområde” heter den. Styrelsen har kommit fram till att det är en orimlig arbetsbörda att både bedriva vanligt styrelsearbete och dessutom ha ansvaret för att hitta nytt klubbområde. Med stöd av valberedningen har nomineringar/intresseanmälningar samlats in.

Styrelsen anser att det behövs ett omtag i frågan och att det behövs personer som med nya ögon kan ta sig an uppdraget. En uppdragsbeskrivning finns framtagen för att tydliggöra arbetsgruppens roll och styrelsens roll. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med följande personer:

Karin Nylander, sammankallande
Anders Burstedt
Gustaf Burstedt
Katarina Hampusson

Läs styrelseprotokoll och uppdragsbeskrivning under Om oss och Protokoll. Kontaktuppgift finns under Kontakt.

Du gillar kanske också...