Information kring utmärkelser

Genom GDPR får vi inte publicera namn på eventuella utmärkelser där det kan bli officiellt. På årsmötet delar styrelsen ut utmärkelser till närvarande personer eller ekipage. De som inte kan närvara nämns inte namn och vi kommer då inte att dela ut ev. utmärkelse. Årets hund, KM samt championat finns dock att hämta efteråt under 1 tillfälle som annonseras efter årsmötet, om ni inte har någon på plats som tar det åt er. Styrelsen kommer inom kort att skicka ett mail till er som fått pris för årets hund, KM samt Championat.

Du gillar kanske också...