Kategori: Möten

Protokoll från medlemsmöte 2019-12-11

Tid: Onsdag den 11 december 2019, kl. 18.30 Plats: Klossen, Ålidhem, Umeå §1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Pether Erikson. §2. Information från styrelsen Tf kassören informerade om att fakturor...

Påminnelse: Medlemsmöte 11/12 kl. 18.30

Onsdag den 11/12 kl. 18.30 hälsar vi alla välkomna till nästa medlemsmöte ”lilla julafton”, på Kulturhuset Klossen (Studiefrämjandet), Ekonomstråket 6 på Ålidhem. På grund av vår klubbstugas undermåliga skick så är inte medlemsmötet där...

Medlemsmöte ”lilla julafton” 11/12 kl. 18.30

Onsdag den 11/12 kl. 18.30 hälsar vi alla välkomna till nästa medlemsmöte ”lilla julafton”, på Kulturhuset Klossen (Studiefrämjandet), Ekonomstråket 6 på Ålidhem. Ingen föranmälan krävs. Dagordning 1. Information från styrelsen 2. Information från flyttgruppen...

Dagordning VG-möte 2019-10-31

Här är dagordningen inför kommande möte nu på torsdag 31/10 kl. 19.00 på Kulturhuset Klossen. Vi hälsar alla varmt välkomna, och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt deltagande här. Vid eventuella frågor kring...

Verksamhetsgruppsmöte med styrelsen

Torsdag den 31/10 kl. 19.00 hälsar vi sammankallande och aktiva inom verksamhetsgrupperna, till möte med styrelsen för UBHK. Vi kommer hålla till i Studiefrämjandets lokaler på Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6 på Ålidhem. Parkering sker...

Protokoll medlemsmöte UBHK 9/10-2019

Tid: Onsdag den 9 oktober 2019, kl. 19.00 Plats: Klubbhuset, Ön, Umeå §1. Mötets öppnande Ordförande Martin Feuk förklarade mötet öppnat. §2. Val av justerare Till justerare valdes Jennifer Blomberg. §3. Information från Styrelsen...

GLÖM INTE: MEDLEMSMÖTE PÅ ONSDAG

Visst har ni skrivit in medlemsmötet nu på onsdag den 9/10 kl. 19.00, i era kalendrar? Var med och påverka, diskutera & träffa andra engagerade medlemmar. Det är värdefullt att medlemmarna får en chans...

MEDLEMSMÖTE

Onsdag den 9/10 kl. 19.00 ses vi i klubbstugan på Ön för ett medlemsmöte. Alla medlemmar är varmt välkomna, & det bjuds såklart på fika. Dagordning 1. Information från Styrelsen. 2. Skapa mapp med...