Klubbkläderna

Uppdaterad info om klubbkläder enligt styrelseprotokollet:

På grund av praktiska skäl och för att få hållbara tryck behöver placering av loggor begränsas ytterligare. UBHK-logga begränsas till enbart rygg. Kläderna ska också ha en Dogman-logga, den placeras på plaggets framsida.
Kläderna ska i första hand vara i grått, svart eller rött, i det fall funktionalitet behöver gå för färg kan undantag göras.
Beställningar behöver samordnas för att få bra rabatt. Vid beställning ska medlemsbevis uppvisas för registrering.
Styrelsen

Du gillar kanske också...