Loboohallen byter namn!

UBHK har tecknat ett sponsoravtal med Dogman som gäller från 1 februari 2024. Dogman får rätten att sätta upp utomhusskylt på träningshallen Teg, mot en årlig avgift. Hallen ska benämnas Dogmanhallen och Dogman har rätt att exponeras i våra digitala kanaler, på tävlingar och evenemang. Vidare erhåller medlemmar i UBHK upp till 25% rabatt på hela Arrak Outdoors sortiment, Dogman ombesörjer tryck av UBHK-logga, medlem bekostar själv trycket (150 kr). Beställningar behöver samordnas för maximal rabatt. Samordnare för UBHK är Carin Nylander Nygren carin.nylander@ubhk.se

Avtalet innehåller också rätt för UBHK:s medlemmar att hämta ut varor att använda som priser till ett värde av 10 000 SEK årligen. Ansökan om rätt att hämta ut varor ska lämnas in till sekreterare@ubhk.se senast 15 februari 2024. Ansökan ska innehålla tävlingsplanering för 2024 och begärt belopp. Styrelsen fattar beslut.

Dogman kommer att ställa frågor om medverkande i event till VG, det kan handla om att visa upp sin sport eller på annat sätt informera om UBHK:s verksamhet. Varje VG avgör själva om det är möjligt att delta.

Styrelsen

Du gillar kanske också...