Information om nytt klubbområde

Ett nytt möte har hållits med flyttgruppen, delar av styrelsen och MEX, Umeå kommun den 10 januari 2024. Flyttgruppen har kommit i gång på ett föredömligt sätt och kunde presentera för MEX ett antal förslag, både sådana som tidigare varit aktuella och helt nya förslag. MEX ska nu analysera och återkoppla om något av förslagen är aktuellt att gå vidare med. Flyttgruppen avser också att gå ut med ett brev till samtliga mäklare i Umeå-området för att undersöka om det finns lämpliga objekt. Gruppen har också hämtat in synpunkter från alla VG om behov och har nu ett bra underlag och vill tacka alla som tagit sig tid att svara.
Vidare meddelade MEX att Vakin med stöd av ”lag om allmänna vattentjänster” skickat fakturan till fastighetsägaren  (Umeå kommun) i stället för till hyresgästen (UBHK). Umeå kommun avsåg därmed att omgående stänga av vatten och avlopp eftersom vi är uppsagda. När vi redovisat konsekvenserna (redan inplanerade tävlingar mm) backade man dock och det besked vi har nu är att avstängning kommer att ske i höst,
Detta visar tydligt på hur allvarligt läget är och att slutet på vår tid på Ön är nära!
 
Flyttgruppen menar också att vi behöver skapa en process för beslut där styrelsen får mandat att ta ett snabbt beslut om rätt objekt dyker upp, men som också möjliggör att alla VG ändå kan vara delaktiga.
Den frågan kommer upp på årsmötet, viktigt att så många som möjligt kommer och bidrar med synpunkter och är med och fattar beslut. Konkret förslag kommer med årsmöteshandlingarna.
 
Det har kommit in en del tips på markområden till flyttgruppen, det tackar vi för. Men vi behöver fler tips! Har du förslag eller personliga kontakter som kan vara till nytta – hör av dig till Kajan9026@gmail.com

Med vänlig hälsning

Margit Håkansson
Sekreterare
Umeå Brukshundklubb

Du gillar kanske också...