Budgivningen är avslutat – Högskuru 10

Information angående nytt klubbområde!

Ordförande har deltagit i budgivning på fastigheten Högskuru 10 i dag. Tyvärr fick vi avbryta då buden gick över de 1,9 miljoner vi hade mandat för, när vi lämnade låg buden över 2 miljoner och flera intressenter var kvar och i skrivande stund vet vi inte vad slutpriset blev. Detta ger oss en fingervisning om hur tufft det kan bli att hitta objekt med relativ närhet till Umeå och inom en budget föreningen kan klara av.

Det var ett konkret försök till långsiktig lösning, men nu är vi tillbaka på ruta ett. Självklart kommer styrelsen att oförtrutet fortsätta dialogen med Umeå kommun men förhoppningarna på lösning är som tidigare sagts låga. Valberedningen har inlett arbetet med att hitta styrelseledamöter från 2024 och alla som känner med sig att man har förutsättningar att bidra i lösningen av den här frågan, i styrelsen eller i en särskild arbetsgrupp, uppmanas att kontakta valberedningen genom att skicka mail till Karin som är sammankallande karin.nylander@umu.se

/Styrelsen.

Du gillar kanske också...