Viktig information till alla medlemmar

Det har ju sedan länge varit känt att det luktar mögel i stugan på Ön, nu har vi tagit prover och fått verifierat att det är kraftfullt utslag i stugan, dvs stor mängd mögel. I baracken mot vägen, svagt utslag, lilla kurslokalen inget till svagt utslag, sekretariatet inget utslag.
Allmänt är att om man ser mögel, känner mögeldoft eller har bekräftat mögel vid provtagning är det en lokal där man inte bör vistas längre tid. Vanliga besvär är ansiktsrodnad, stickningar i ansikte/läppar, huvudvärk, andningsbesvär. Särskilt känsliga kan barn/unga och personer med astma/allergi vara.
Styrelsen bedömer att stugan kan användas för kortare besök, men är olämplig för längre vistelse som exempelvis kurser, där bör annan lösning användas, som någon av inomhushallarna. Sekretariat och baracker bedöms även kunna användas, men vi måste alltid hålla dörren i anslutning till stugan stängd så att vi inte sprider mögelsporer via luft eller damm in i de rummen.
Viktigt är att alla informeras om att vi har bekräftat mögel så att känsliga personer vet att de kan utsättas för mögel, därför ska information sättas upp i anslutning till ingången. I övrigt bedömer styrelsen att personer som är informerade om risken själva avgör om de vill nyttja stugan.
När snön försvunnit kommer även ett stort tält att resas, där kan vi också ha teoridelar vid kurser samt sälja fika och mat vid tävlingar, vi hoppas på besked om bygglov för Gula huset så att vi även kan nyttja det.
Det är tråkigt att det är så illa ställt med stugan, men vi måste värna både egen och andras hälsa!
Styrelsen
UBHK

PS! Ovan information har även gått ut med mail till sammankallande i våra verksamhetsgrupper.

Du gillar kanske också...