Uppdatering om framtida klubbflytt!

I dag har delar av den nya styrelsen träffat Umeå kommun igen, den här gången den politiska nivån. Det som har hänt är att det vi verkligen hoppats på när det gäller Anumark, att kommunen skulle gå med på att bryta väg från Ersboda till vårt område i Anumark, har helt kört i diket. Kommunen (mark och exploatering) har lämnat svaret att det till stora delar är sumpmark och att en väg skulle bli orimligt dyr och att man därför säger nej. Möjligen skulle man kunna bygga en liten cykelväg, men det löser på inget sätt våra problem.

Det styrelsen bedömer var positivt i mötet är att man tar våra farhågor om åtkomst till området på allvar, och därför återigen är beredda att undersöka andra alternativ. Vi kan inte göra annat just nu än att vänta på besked om vi ska få ett nytt alternativ att ta ställning till.

Den andra frågan vi diskuterade var hur vi ska kunna leva kvar på Ön tills dess vi har en annan lösning, det handlar främst om frågan om tillfälligt bygglov för Gula huset, där vi fått avslag. Även där lämnades en liten öppning om att frågan kanske kan omprövas. Vi jobbar både i motvind och uppförsbacke just nu, men kommer på inget sätt att ge upp, som små terriers kommer vi att hänga i tills dess att vi har en bra lösning.

 

Styrelsen

UBHK

Du gillar kanske också...