Välkommen till årsmöte på UBHK 27/2 klockan 15

Hej!

Välkommen till UBHK’s årsmöte. Alla medlemmar ska ha fått en kallelse via mail och om du som medlem inte fått detta ta kontakt med styrelsen styrelsen@ubhk.se

Tid: 27 februari 2022

Klockan: 15.00

Dagordning samt årsmöteshandlingar mailas ut till medlemmarna senast 7 dagar innan och Zoom-länk mailas ut nån eller några dagar innan mötet.

Väl mött!

Du gillar kanske också...