Tävlingslydnad: Gruppträning

DATUM & TIDER
Lydnadsgruppen har Öppna gemensamma träningar på Onsdagar kl 18:00 – 20:00 i Working Dogstadius 7 oktober – 30 december.

Vi har även i Lobohallen lördag kl 09:00 – 11:00
10/10
24/10
7/11
14/11
5/12
19/12

AVGIFT & INFORMATION
Avgift 50 kr/person, betalning sker med Swish. För dig som har flera hundar gäller träning med en hund i taget så vi alla får plats. Gruppmoment körs efter halva tiden. Utrymmeskrävande moment kör vi timme 2.

Öppna träningar har ingen instruktör. Vi som tränar hjälps alla åt att se till att det blir en positiv upplevelse för alla deltagande förare och hundar. Vid lydnadsgruppens öppna träningstillfällen är det därför fokus på tävlingslydnadsträning.


TRÄNING UTOMHUS
Under sommarsäsongen strävar lydnadsgruppen efter att anordna tillfällen med tävlingsmässig träning när utrymme finns, öppet för alla Umeå BHKs tävlingsekipage. Tider läggs ut på hemsidan och på Facebook.


TÄVLINGSMÄSSIG TRÄNING
Tanken är att träningen ska vara tävlingslik så att man får tillfälle att träna i den situationen utan att det är ”skarpt läge” så att säga. Träningen börjar med genomförandet av gruppmomenten (platsliggning och platssittning). Därefter får varje förare fritt välja 2 tävlingsmoment som denne sedan blir kommenderad genom av ansvariga från lydnadsgruppen i en följd. Övriga deltagare agerar publik och ser till att situationen blir så tävlingslik som möjligt.

Föraren bestämmer själv vad denne vill fokusera på under sin tid på planen – störning, länkningsträning eller kanske en helt strikt tävlingsmässig träning. Målet med träningen är att ekipagen skall få en så tävlingslik situation som möjligt, men ge möjlighet att träna utvalda delar/svårigheter.

OBS! Lydnadsgruppens ansvarige är ingen instruktör. Vi som tränar hjälps alla åt att se till att det blir en positiv upplevelse för alla deltagande förare och hundar.


Vid frågor så kan du maila oss på: lydnad@ubhk.se