Kategori: Agility

Svenska Agilityklubben: Information pga. Corona

För agilitytävlingar gäller de regler, bestämmelser och riktlinjer som SKK, folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter slagit fast. Det är upp till varje arrangör och tävlande att själv avgöra om man uppfyller dessa när man genomför/deltar...