Anmälningsvillkor

Kursstart och kallelse
Innan kursen startar får du en skriftlig (via e-post eller vanlig post) kallelse med lokal och tider angivna.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande.

Avbokning
Återtagande av anmälan innan kursstart
Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast en vecka före kursstart. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Avbokar du dig senare än en vecka före kursstart får du betala en skälig ersättning, dock högst halva kursavgiften. Om du återtar din anmälan när kursen har startat, är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du avbryter ditt deltagande i cirkeln/kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full cirkel/kursavgift.

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften med avdrag för studiematerial.

Reklamation
Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Studieavbrott
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller av liknande anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för eventuellt studiematerial, samt administrationsavgift på 150 kr.

Behandling av personuppgifter, GDPR
I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras i vårt kundregister med personnummer. Registret är till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt.

Övrigt
En studietimme/lektionstimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.