Gula huset på Ön har fått ny ägare

Gula huset inköptes sommaren 2022 för en symbolisk slant med tanken att med ett tillfälligt bygglov kunna tas i bruk på Ön för att senare kunna flyttas med till ett nytt klubbområde. Det visade sig dock att bygglovsprocessen blev mer långdragen än vad som gått att förutse och att nuvarande lösning med ett hus på balkar kostar pengar varje månad, vi måste hyra balkarna.

Då vi fortfarande inte har klart med nytt klubbområde är risken att huset står och blir förstört. Styrelsen fattade därför beslutet att avyttra huset, vilket nu är gjort. Den nya ägaren tar över huset 1 januari 2024 och har för avsikt att flytta huset så snart som möjligt. Vi önskar dem lycka till och att huset nu får all den kärlek det förtjänar!

Du gillar kanske också...