Era svar på enkäten

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de 145 personer som tog sig tid att svara på den enkät om eventuellt poängsystem som vi skickade ut strax före jul. Det vi kan konstatera är att det finns olika uppfattningar i frågan, många skulle välkomna ett poängsystem, men många ser också farhågor som svårigheter att få det tillräckligt tydligt så att det inte upplevs orättvist. En hel del synpunkter har också handlat om att man inte känner sig delaktig och inkluderad i klubben, att det som ny medlem är svårt att komma in i gemenskapen och att det vore viktigare att jobba med de frågorna.
Vi konstaterar också att det är ungefär lika många som svarat att de tänker bidra mer som de som svarat att de kommer att bidra på oförändrad nivå om poängsystem införs. Intressant är också att 8 personer svarat att de inte visste att allt arbete i vår förening sker helt ideellt, det behöver vi bli bättre på att informera om.
Några röster…   ”Jättebra idé! Antingen ger du tid eller betalar mer för att få tjänster, inget konstigt med det.” ”Jag tycker det är svårt att hitta en väg in i gemenskapen. Jag vet inte vilken möjlighet det finns att delta i verksamheten. När jag inte känner mig delaktig vill jag inte heller bidra.” ”Jag skulle gärna vilja engagera mig mera så mentorskap som ni nämnt hade jag gärna sett”.
Styrelsen kommer att fortsätta att jobba med frågan i dialog med medlemmar/verksamhetsgrupper under våren så får vi se var vi landar. Målet är tydligt – vi behöver ett ökat engagemang och alla goda krafter kommer att behövas, men det kanske finns flera vägar dit.
Styrelsen UBHK

Du gillar kanske också...