GRUPPTRÄNINGAR I AGILITY HÖSTEN 2022

Riktlinjer:
 • Hunden ska ha fyllt 1år för att delta i träning, oavsett grupp.
 • Följande nivåer finns i Loboohallen: Nybörjare, klass 1, klass 2 och klass 3.
  I Zoo.se-hallen: Lätt klass och svår klass.
  Lätt klass: för ekipage i klass 1/nybörjare. Svår klass: för klass 2-3.

  Ekipage hänvisas till att delta i en av dessa grupper och man inte byter grupp fram och tillbaka. (välj en grupp i Loboohallen och en grupp i Zoo.se-hallen) Detta för att möjliggöra att så många som möjligt ska kunna erbjudas plats och för att ett ekipage inte ska ta plats i flera grupper.

 • En person kan anmäla sig själv med flera hundar (max två hundar) till samma träning och dessutom ett annat ekipage till samma träning (annan förare än sig själv med hund).
 • Fylls inte träningspasset kan anmälan göras av person som egentligen deltar i annan grupp. Detta tillåts från dagen innan träningstillfället. 
 • Kom ihåg att anmälan är bindande. Det innebär alltså att om du anmält dig och sedan får förhinder är du skyldig att betala för platsen, alternativt hitta en ersättare.
 • Vid varje träningstillfälle finns utsedd ansvarig person. Denne låser upp lokalen och ansvarar för träningsupplägget. Alla som deltar under träningstillfället hjälps åt med träningen och att bygga/plocka undan hinder.

Anmälan:
Anmälan till respektive tillfälle sker via Facebook-gruppen Agility i Loboohallen/Zoo.se-hallen. Ungefär en vecka innan träningstillfället läggs ett inlägg ut i facebookgruppen med information och du anmäler dig genom en kommentar i inlägget.
Till klass 1 erbjuds 7 ekipage plats, till klass 2 och 3 erbjuds 5 ekipage plats, så också till lätt/svår klass. Till nybörjarträning erbjuds 8 ekipage plats.
Det är först till kvarn som gäller och sedan skriver reserver upp sig.
Anmälan är bindande.

Kostnad:
Nybörjare (instruktörsledd träning): 100kr/tillfälle
Klass 1: 60kr/tillfälle
Klass 2-3: 80kr/tillfälle
Lätt/svår: 80kr/tillfälle

Vid frågor så kan du maila oss på: agility@ubhk.se

??Nybörjarträning, i Loboohallen ??
26/10 kl.18-20
9/11 kl.20-22
30/11 kl. 18-20
14/12 kl.20-22

??Klass 1, i Loboohallen ??
26/10 kl.20-22 Kombintioner
9/11 kl.18-20 Hoppbana
30/11 kl.20-22 Kombintioner
14/12 kl.18-20 Hoppbana

??Klass 2, i Loboohallen ??
19/10 kl.20-22 Hoppbana
2/11 kl.18-20 Agilitybana
23/11 kl.20-22 Hoppbana
7/12 kl.18-20 Hoppbana
??
??Klass 3, i Loboohallen 
19/10 kl.18-20 Hoppbana
2/11 kl.20-22 Agilitybana
22/11 kl.18-20 Hoppbana
7/12 kl.20-22 Agilitybana

??Lätt klass, i Zoo.se-hallen ??
16/11 kl.20-22 Agilitybana
21/12 kl.18-20 Agilitybana
??Svår klass, i Zoo.se-hallen ??
16/11 kl.18-20 Agilitybana
21/12 kl.20-22 Agilitybana

Du gillar kanske också...