Aktivitetsanmälan till Studiefrämjandet – för medlemmar & verksamhetsgrupper

Läs mer om samarbetet med Studiefrämjandet genom att klicka på bilden.

Fyll i formuläret för att skicka in din aktivitetsanmälan. Exempel på vad som kan rapporteras är kurser, föreläsningar, gruppträningar & andra aktiviteter som innefattar lärande moment. Vid frågor kontakta Jennifer Blomberg, vår kontaktperson på Studiefrämjandet.

När formuläret är inskickat får du inom 72 timmar en digital närvarolista, så kallad E-lista, att fylla i. Har du inget konto för E-listan sedan tidigare, så skapas det automatiskt i samband med registreringen av formuläret. Du får då inloggningsuppgifter via e-mail. Inloggningssidan för E-listan går även att hitta här.

Genom inskickandet av detta formulär godkänns att Umeå Brukshundklubb & Studiefrämjandet hanterar dina och deltagarnas personuppgifter, vilket måste ske för att aktiviteten ska kunna rapporteras. Ledare & deltagare samtycker till att registreras i namn, adress, personnummer, mobilnummer & e-mail i både Studiefrämjandets system och hos Umeå Brukshundklubb. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Uppgifterna används för att redovisa deltagare vid studiecirkel/kurs/aktivitet som görs i samarbete mellan Umeå Brukshundklubb och Studiefrämjandet. Har du skyddad identitet eller av andra skäl inte vill/kan lämna dina personuppgifter så kan du inte använda detta formulär, kontakta oss om så är fallet.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i år, månad, dag. Exempel: 20191009. Enbart siffror, inga bindesstreck eller bokstäver.
Exempel: Agility, brukslydnad, tävlingslydnad etc.
Gör en uppskattning av hur många gånger ni kommer ses, siffran behöver inte vara exakt och kan ändras i efterhand.
Exempel: 18.00-21.00. Vid varierande tider, ange tiden för första träffen så ändrar du i efterhand tid för resterande träffar själv via E-listan.
Ange vilken lokal/vilka lokaler ni kommer hålla till i.
Ange en kortfattad beskrivning av vad ni kommer göra under aktiviteten.
Detta kallas för studieplan, och här ska du ange: Vad ni vill lära er, hur ni vill lära er, tidsplan, eventuell litteratur ni kommer använda samt vilket stöd ni behöver från Studiefrämjandet & hur aktiviteten utvärderas när den är slutförd.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan du inte lämna ut personnummer, kontakta oss.
Är arrangemanget ett kulturprogram (ex. föreläsning) så behöver du inte kryssa i något alternativ.