MÅNADENS ROS

Varje månad delar vi ut månadens ros till en medlem som gjort något utöver det vanliga för klubben, för att visa tacksamhet och samtidigt uppmuntra till fortsatt engagemang.


Januari:
Februari:
Mars: