Formulär: Starta en kurs (läggs upp på hemsidan)

Detta formulär är enbart för dig som ska hålla i en kurs för UBHK:s & Studiefrämjandets räkning, eller för dig som av din verksamhetsgrupp fått i uppgift att lägga ut kursen för anmälan.

När du skickat in formuläret kommer anmälningsformuläret till kursen upp på vår hemsida inom 72 timmar (vardagar). Deltagarna kan sedan kan anmäla sig via UBHKS:s hemsida, Studiefrämjandets hemsida och på andra ställen där länken sprids.
Genom inskickandet av detta formulär godkänner kursledaren att Umeå Brukshundklubb & Studiefrämjandet hanterar dennas personuppgifter, vilket måste ske för att kursen ska kunna läggas upp. Kursledaren samtycker till att registreras i namn, adress, personnummer & e-mail i både Studiefrämjandets system och hos Umeå Brukshundklubb. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Uppgifterna används för att redovisa deltagare vid studiecirkel/kurs/aktivitet som görs i samarbete mellan Umeå Brukshundklubb och Studiefrämjandet. Har du skyddad identitet eller av andra skäl inte vill/kan lämna dina personuppgifter så kan du inte använda detta formulär, kontakta oss om så är fallet.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan inte kursledaren lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i år, månad, dag. Exempel: 20191009. Enbart siffror, inga bindesstreck eller bokstäver.
Ange personens för- och efternamn, telefonnummer och e-mail:
Om du vill så kan du skriva in en handlingsplan som beskriver vad kursdeltagarna ska lära sig vid denna kurs. Detta är inte obligatoriskt. Fyller du inte i något här så lägger vi in den standardversion av handlingsplan som gäller kursens ämne, som upprättats av Studiefrämjandet och Umeå Brukshundklubb. Handlingsplanen syns inte på webben utan bara i Studiefrämjandets datorsystem.
Ange om det är olika dagar/tider för träffarna, eller om det är någonting annat som vi behöver veta om.
Skriv här om det är någon särskild information som ska skrivas in i den kallelse (faktura) som deltagarna får före kursstart, om kursen inte är gratis att delta vid.