Formulär: Lägg upp en ny kurs

Detta formulär är enbart för dig som ska hålla i en kurs för UBHK:s & Studiefrämjandets räkning, eller för dig som av din verksamhetsgrupp fått i uppgift att lägga ut kursen för anmälan.

När du skickat in formuläret kommer anmälningsformuläret till kursen upp på vår hemsida inom 3 arbetsdagar (vardagar). Deltagarna kan sedan kan anmäla sig via UBHKS:s hemsida, Studiefrämjandets hemsida och på andra ställen där länken sprids.
Genom inskickandet av detta formulär godkänner kursledaren att Umeå Brukshundklubb & Studiefrämjandet hanterar dennas personuppgifter, vilket måste ske för att kursen ska kunna läggas upp. Kursledaren samtycker till att registreras i namn, adress, personnummer & e-mail i både Studiefrämjandets system och hos Umeå Brukshundklubb. Uppgifterna behandlas i enlighet med den för varje tillfälle gällande lagstiftningen. Uppgifterna används för att redovisa deltagare vid studiecirkel/kurs/aktivitet som görs i samarbete mellan Umeå Brukshundklubb och Studiefrämjandet. Har du skyddad identitet eller av andra skäl inte vill/kan lämna dina personuppgifter så kan du inte använda detta formulär, kontakta oss om så är fallet.
Anges i siffror, inga bindesstreck eller bokstäver. Vill eller kan inte kursledaren lämna ut personnummer, kontakta oss.
Anges i år, månad, dag. Exempel: 20191009. Enbart siffror, inga bindesstreck eller bokstäver.
Ange personens för- och efternamn, telefonnummer och e-mail:
Om du vill så kan du skriva in en handlingsplan som beskriver vad kursdeltagarna ska lära sig vid denna kurs. Detta är inte obligatoriskt. Fyller du inte i något här så lägger vi in den standardversion av handlingsplan som gäller kursens ämne, som upprättats av Studiefrämjandet och Umeå Brukshundklubb. Handlingsplanen syns inte på webben utan bara i Studiefrämjandets datorsystem.
Ange om det är olika dagar/tider för träffarna, eller om det är någonting annat som vi behöver veta om.
Skriv här om det är någon särskild information som ska skrivas in i den kallelse (faktura) som deltagarna får före kursstart, om kursen inte är gratis att delta vid.