Inför årsmötet..

Årets hund, championat och KM kommer att uppmärksammas på årsmötet. Det förstnämnda är informerade och har du ansökt om championat eller vunnit KM i någon gren 2019 så kommer du att bli uppmärksammad på årsmötet (kan du inte närvara be en kompis ta ditt pris).

Vi kommer även uppmärksamma om du utbildat dig som funktionär eller avslutar ett arbete i styrelsen eller som sammankallande om du är på plats. SM-ekipage kommer också att uppmärksammas för de som är på plats, samt såklart de nya tjänstehundsekipagen. Väl mött på årsmötet!

Du gillar kanske också...