Umeå Brukshundklubbs tävlingsekipage – skicka in dina resultat till Årets Hund!

Årets Hund 2019
Utmärkelserna Årets Hund utdelas vid årsmötet den 22:a februari 2020, till de medlemmar som är närvarande. Styrelsen utser pristagarna efter att medlemmarna själva lämnat in sina bästa resultat under 2019.

Skicka in dina resultat senast den 1:a februari 2020 till klubben, via e-post . Har du redan skickat in dina resultat till sekreteraren kan du bortse från detta.

Kontaktadress: maria.juslin@ubhk.se
OBS! Glöm inte att skriva ditt och hundens fullständiga namn. Om du hellre vill att hundens tilltalsnamn ska stå på pokalen, skriv det inom parantes bakom det fullständiga namnet.

Årets hund Agility:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika agilityekipage. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som har flest antal nollade lopp i agility- och hoppklass 3 sammanlagt.

Årets hund Bruks:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage inom bruksgrenarna. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest certifikat under året. Vid lika antal certifikat går priset till det ekipage som uppnått det högsta sammanlagda, genomsnittliga procentuella resultatet avseende certifikat.

Årets hund Drag:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage vid officiella dragprov, oavsett grupp och klass. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som tagit flest certifikat. Vid lika antal certifikat räknas övriga placeringar i fallande skala.

Årets hund Freestyle:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage inom freestyle (både freestyle och HTM). I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest certifikat under året, därefter till det ekipage som erövrat flest resultat med uppflyttningspoäng under året. Vid lika antal certifikat går priset till det ekipage som uppnått den högsta poängsumman. Vid lika antal starter med uppflyttningspoäng går priset till det ekipage som uppnått den högsta poängsumman.

Årets hund IGP:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika ekipage inom IGP. I första hand går priset till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest certifikat
under året. Vid lika antal certifikat går priset till det ekipage som uppnått det högsta
sammanlagda, genomsnittliga procentuella resultatet avseende certifikat.

Årets hund Lydnadsklass:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika elitlydnadsekipage. I första hand går priset
till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest 1:a pris
under året. Vid lika antal 1:a pris går priset till det ekipage som uppnått det högsta
sammanlagda, genomsnittliga procentuella resultatet.

Årets hund Rallylydnad:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika Mästarklassekipage. I första hand går priset
till det ekipage som placerat sig bäst på SM, därefter till det ekipage som erövrat flest godkända
resultat på officiell tävling. Vid lika antal godkända resultat går priset till det ekipage som
uppnått den högsta poängsumman.

Årets hund Tjänstehund:
Tillfaller klubbens, under året, mest framgångsrika tjänstehundsekipage. I första hand går priset
till det ekipage som vunnit SM, därefter till det ekipage som placerats 2a eller 3a på SM eller
blivit internationell räddningshund. Därefter tillfaller priset det ekipage som deltagit i SM eller
vunnit distriktsmästerskap eller godkänts som eftersökshund hos polisen, sk RE-hund.
Deltagande i DM är nästa kriterium och slutligen ekipage som blivit godkänd och erhållit
tjänstehundscert.

Årets hund Utställning:
Tillfaller klubbens under året mest framgångsrika brukshund inom utställning. I första hand går
priset till den hund med flest erhållna utställningstitlar och championat under året, därefter till
den hund som placerat sig flest gånger i BIS- och/eller BIG-finaler. Vid samma antal resultat
går priset till den hund med flest/högst placeringar på SKK:s utställningar, därefter till den
hund med flest/högsta BIS-placeringar på annan officiell utställning. För att kunna erövra
titeln Årets utställningshund ska hunden ha uppnått minst godkänt resultat i appellklass.

Årets hund Nose Work:
Tillfaller klubbens, under årets, mest framgångsrika ekipage i Nose Work. I första hand går
priset till det ekipage som tilldelats flest diplom totalt (TSM+TEM) i klass 3, därefter i klass 2
och slutligen i klass 1.

Årets Rookie:
Tillfaller den medlem som aldrig tidigare tävlat och under året debuterat i någon av SBKs
tävlingsgrenar eller agility, NW och avancerat högst i klasserna där förare och hund inte tidigare
har tävlat i någon av Brukshundklubbens tävlingsgrenar eller i agility samt Nosework.

Championat:
Tävlar du för Umeå BHK och har hunden tillsammans med dig erövrat championtitel i någon
av de grenar som Umeå BHK har i sin verksamhet skicka då in om din hund har blivit
champion under 2019 till senast den 1:a februari. Ange vilken/vilka grenar som championatet gäller samt vilka resultat som åberopas.

Välkommen med dina resultat!

Du gillar kanske också...